Fortsättningskurs Kiromanti, Spå i händer med Ingrid Röös

Fortsättningskurs Kiromanti, Spå i händer med Ingrid Röös

Välkomna till en spännande 2-dagars fortsättningskurs i Kiromanti.
Nu är det dags att gå djupare in i Kiromantins hemligheter
Vi kommer att jobba mycket mer med det praktiska under denna kurshelg.
Denna helg kommer vi att gå in och fördjupa oss mer på:
Bergen
Huvud Linjerna (Livslinje, hjärtlinje, ödeslinje och huvudlinje)
Övriga linjer
Hälsa
Vällevnad och pengar
Tidsberäkning
Symboltolkning
Intuition

Kursen är under 2 dagar och du får diplom efter avklarad kurs
Du måste ha gått första ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Änglahus
Industrigatan 15