Torleif Styffe med vänner

Torleif Styffe med vänner

Toner och ord av himmel och jord är vad vi har tänkt oss att bjuda.
Fingrar som övats i dagar och år får instrumenten att ljuda.
Toner som strömmar från bälgspel och strängar möts här i harmonisk förening.
Med klingande röster och ord som måhända ibland har en djupare mening.
Text Torleif Styffe.

Förköp via e-post till ahautvecklaren@gmail.com
SWISH-betalning sker till 0705568665 (Anders Halvarsson)

24 deltagare (None inbjudna)

Plats

Arenan
Västra Torggatan 26