Pilgrimsvandring Mölndal - Kållered

Pilgrimsvandring Mölndal - Kållered

Start i Fässbergs församlingshem och avslutning i Kållereds kyrka. Sträckan är omkring 12 km terrängen är delvis kuperad. Vi går i en hastighet av ca 4 km/timma. Medtag matsäck, vatten och sittunderlag. INGEN ANMÄLAN - ingen avgift. Välkommen!
I samverkan med Mölndals pastorat.

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

Fässbergs Församling
Terrakottag. 3 B