Campusfestivalen 2018

Campusfestivalen 2018

Campusfestivalen 2018

Datumet och tiden kan komma att ändras.
Date and time might be changed.

34 deltagare (None inbjudna)

Plats

Blekinge tekniska högskola
Valhallavägen 1