II Beynəlxalq Tərəkəmə Çərşənbəsi Folklor Festivali 2nd International Tarakama Charshanba Folklore Festival

II Beynəlxalq Tərəkəmə Çərşənbəsi Folklor Festivali 2nd International Tarakama Charshanba Folklore Festival

Azərbaycanda Şirvan bölgəsinin iri obalarından biri olmasına rəğmən Axtaçı obası haqqında az yazılmış, etnoqraf və folklorşünasların tədqiqatlarından kənarda qalmışdır. Axtaçı obasını oğuz boy təşkilatı ilə əlaqələndirən Zəki Vəlidi Toğan onların getdikləri yerlərdə geniş torpaqlara malik olduğu və tümənlərə rəhbərlik etdiklərini yazır. Axtaçı obasının əsasını təşkil etdiyi kəndlərimizdən biri Ağsu rayonunun Gəgəli kəndidir. Əhalisi tarixən qışlaq, yaylaq və yazlaq torpaqlarında maldarlıqla ...

Visa hela texten

62 deltagare (1202 inbjudna)