Smärtföreläsning i Kristianstad med Juhani Korvo

Smärtföreläsning i Kristianstad med Juhani Korvo

JUHANI KORVO - Värd RBU Skåne
Juhani är psykolog inom region Kronoberg. Han föreläser om ”Acceptance and Commitment”-terapi
och kognitiv beteendeterapi som metod för att hantera och leva med smärta.

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Quality Hotel Grand Kristianstad
Västra Storgatan 15