Årsmöte Vänergaleasen Minas vänner

Årsmöte Vänergaleasen Minas vänner

Ideella föreningen Vänergaleasen Mina välkomnar gamla och nya medlemmar till 2017 års föreningsstämma. Alla intresserade är välkomna, endast medlemmar som betalt avgiften i tid äger rösträtt.

8 deltagare (36 inbjudna)

Plats

Campus Västra Skaraborg
Fabriksgatan 2