Gunilla Heilborn - The Wonderful and the Ordinary

Gunilla Heilborn - The Wonderful and the Ordinary

Varför är vissa minnen så starka och skarpa, medan andra bara glöms bort? Och är det sant att vi minns det vackra och extrema mer än det ordinärt vardagliga? Gunilla Heilborns nya föreställning "The Wonderful and The Ordinary" utforskar minnets och glömskans mekanismer.

Längd: 60 min (utan paus) Spelas på: Stora scenen

Läs mer: dansenshus.se/event/gunilla-heilborn-the-wonderful-and-the-ordinary/

40 deltagare (None inbjudna)

Plats

Dansens Hus
Barnhusgatan 14