Kulturpolitik med Anna Wallentheim

Kulturpolitik med Anna Wallentheim

Måndagen den 26/6 besöker den skånska S-riksdagsledamoten från Hässleholm Lund för att göra studiebesök hos bland annat vår Kulturskola och Skissernas museum. Därefter bjuds du in som medlem att träffa Anna för att samtala om aktuella kulturpolitiska frågor. Vi bjuder på fika. Välkommen!

(Om Anna: Anna är gymnasielärare och representerar nu S i Kulturutskottet i riksdagen och har bland annat ansvar för konst-, musei- och kulturarvsfrågorna samt även kultur- och musikskolan.)

11 deltagare (None inbjudna)

Plats

Socialdemokraterna i Lund
Västra Stationstorget 11