Business By Me

Business By Me

En ledarskapskonferens kallad Business By Me (BBM). Målgruppen avser yngre företagssamma personer som ges en möjlighet att lära sig mer om hur man leder sig själv, leder andra och stärker det personliga nätverket.

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Birgerjarl
Nedre slottsgatan 3