Nära dig med Misha Jaksic, Präst i St. Anna Ortodoxa församling

Nära dig med Misha Jaksic, Präst i St. Anna Ortodoxa församling

Misha Jaksic Präst i St. Anna Ortodoxa församling och Sveriges kristna råd kommer och samtalar med oss om: KORSET

Korset, ett dödens redskap, blir ett segerns tecken genom att Kristus fästs vid det. Lidandet blir till glädje, meningslöshet till mening, förgänglighet till oförgänglighet, död till liv, genom att den ende Odödlig av obegränsad kärlek väljer att till fullo identifiera sig med de dödliga och öppna vägen till det eviga livet. ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)