Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

Mot den konst som man prisade ställde man det man kallade ”Entartete Kunst”. Det var i stort sett all konst som skapats sen 1860-talet. Nazisternas ideal var en len, mjuk och tam konst. Man hade parallella utställningar med den egna konsten och den som man menade var urartad. Här får vi se exempel på den utdömda konsten.

Föreläsare: Sture Gunell

Föreläsningsserien pågår fredagar: 20.10, 27.10 kl 13-14, lokal hörsalen Karlsgatan 2

I samarbete med Västerås konstförening och SENSUS.

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

Västerås konstmuseum
Karlsgatan 2