Inget att se här!

Inget att se här!

Välkomna till den första konstutställningen i Uppsala som enbart består av ljud och sätter lyssnandet helt i fokus. Bland verken finns fältinspelningar av en isländsk glaciär, ljudbetraktelser av vardagsmiljöer, ljudsättningar av sjukdomens ensamhetstillstånd och ljudöversättningar av diktaturens tyranni. Med ”Inget att se här!” låter vi besökaren vända bort blicken och öppna öronen.

Medverkande konstnärer:
Afrang Nordlöf Malekian
Eva Erbenius
Jenny Sunesson
Jez Riley French
Lise-Lotte ...

Visa hela texten

56 deltagare (None inbjudna)

Plats

Köttinspektionen
Strandbodgatan 3