Familjegudstjänst med bibelutdelning

Familjegudstjänst med bibelutdelning

Välkomna till familjegudstjänst i Söderledskyrkan den 23 april kl. 11.00.
Bibelutdelning och musiklekis sjunger samt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Präst - Mikaela Stigsdotter Larsson

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

Söderledskyrkan, Norrköping
Vilbergsgatan 100