KM Tavla 900-rond

KM Tavla 900-rond

ROND: WA/SBF/BSKS 900, läs mer om ronden nedan

KLASSER: 13, 16 och Elit, samtliga skjutstilar (B, C, I, L, R) 10-klass deltar utom KM-tävlan och skjuter 2x30 pil på 20m 122cm tavla.

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag torsdag 14 september, via formulär på hemsidan.

KONTAKT: anmalan@sturarna.se

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

BSK Sturarna
Hågavägen 190