Queen Christina - the importance of culture

Queen Christina - the importance of culture

Christina-Akademien tipsar!

”Queen Christina - the Importance of Culture”
Konsert och föreläsningar
För mer information: www.queenchristina.eu

1 deltagare (6 inbjudna)

Plats

Livrustkammaren
Slottsbacken 3