Konferens i Lund - Barns rättigheter drunknar i alkohol

Konferens i Lund - Barns rättigheter drunknar i alkohol

Människors rättigheter påverkas och inskränks på en rad olika sätt av alkohol. Särskilt tydligt blir detta i låginkomstländer. Människors hälsa påverkas, fattigdom riskerar att konserveras eller förvärras och det finns kopplingar mellan alkohol och våld, inte minst mot kvinnor.

Den här konferensen kommer att fokusera särskilt på hur alkoholkonsumtionen påverkar barnen och deras utveckling. Barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket mår ofta dåligt och riskerar dessutom att bli ...

Visa hela texten

9 deltagare (None inbjudna)

Plats

IOGT-NTO Lund
Bantorget 5