Intressegrupp: TNF's Funktionärer och värdar

Intressegrupp: TNF's Funktionärer och värdar

Om du är intresserad av att hjälpa till på olika event i gruppen. Kryssa i "Jag kommer". Du binder inte upp dig till något om du kryssa i att du kommer, utan detta blir ett ställe där man kan få be om hjälp.

Här kommer lägga ut förfrågningar här när det behövs folk till olika evenemang i gruppen.

Tex:
Välkomna folk på träffarna.
Hålla i någon aktivitet på träffarna.
Förbereda något.

8 deltagare (None inbjudna)