Seminarium kring ärftliga Aortasjukdomar.

Seminarium kring ärftliga Aortasjukdomar.

En kunskapsdags som hålls av CSD Syd (Centrum för Sällsynta Diagnoser SYD) för att öka kunskapen kring hereditära (ärftliga) aortasjukdomar som kan ge upphov till diagnoser så som aortaaneurysm och akut aortadissektion. Under dagen får du tillfälle att träffa andra diagnosbärare från patientföreningen Aortadissektion Föreningen Skandinavien, som har aktiva medlemmar som träffas regelbundet i region SYD.

Dagens hålls i Segerfalkssalen som ligger i anslutning till BMC - Biomedicinskt centrum i ...

Visa hela texten

12 deltagare (None inbjudna)