Malmö - Föreläsning om islamisk världsbild och postmodernism

Malmö - Föreläsning om islamisk världsbild och postmodernism

MALMÖ - Salam alaykum!

SMFR Malmö bjuder in till föreläsning om den islamiska världsbilden och den postmoderna världsordningen med SMFRs lokalavdelningsordförande Mohammed El Habet.

Föreläsning ämnar att väcka en medvetenhet kring olika sekulära ideer och sociala strukturer samt att nå en ökad förståelse för det islamiska perspektivet på livet, moral, beteende, människosynen och samhället.

Ambitionen är att erbjuda en insikt i hur metafysiska föreställningar och definitionen av kunskap och ...

Visa hela texten

6 deltagare (None inbjudna)