Malmö Regional Championships

Malmö Regional Championships

Amiralen
Amiralsgatan 35
214 37 Malmö

Format TCG: Standard
Format VG: TBA

90 deltagare (None inbjudna)

Plats

Amiralen
Amiralsgatan 35