Korvgrillning på Hässelby torg

Korvgrillning på Hässelby torg

Är du 16–29 år utan studier och arbete? Sugen på fika? Vill du grilla korv? Spela basket?

Kom häng med ungdomskonsulenter från Jobbtorg Vällingby, prata om dina möjligheter, spela basket och grilla korv.

Var? Hässelby torg
När? Tisdag 21 mars kl. 16–19
Hur? Kom som du är

#korvgrillning #hässelbytorg #jobbtorgunga #jobbtorgvällingby #vifinnshär

Läs mer på: www.stockholm.se/framtiden

2 deltagare (3 inbjudna)

Plats

Hässelby Torg
Hässelby Torg, Hässelby