Inspirationsföreläsning: Rättviseförmedlingen

Inspirationsföreläsning: Rättviseförmedlingen

Så bryter vi mönster - Inspirationsföreläsning med Rättviseförmedlingen!

Föreningen Genius och det kvinnliga ingenjöresnätverket SIV slår sig samman under lunchen 16e november då vi välkomnar Rättviseförmedlingen. Rättviseförmedlingen är en svensk ideell förening som förmedlingsverksamhet med inriktning på jämställdhet. De kommer och pratar om varför ett aktivt arbete för att spegla hela samhället spelar roll och om vad som händer om man inte gör det. De kommer också med bra handfasta tips ...

Visa hela texten

81 deltagare (None inbjudna)

Plats

Siegbahnsalen
Lägerhyddsvägen 1