Peter Hess®klangmassage supervision / diplomering!

Peter Hess®klangmassage supervision / diplomering!

Info & upplägg inom kort!
Diplomeringshelgen för blivande Peter Hess® klangmassörer

0 deltagare (None inbjudna)

Plats

IOGT-NTO Lund
Bantorget 5