Kulturnattax2

Kulturnattax2

Kl 19.30
Fri jazz möter gregorianiken
Svein-Erik Tandberg, orgel
Emma Nordlund, cello
Andreas Hall, träblås
Henrik Wartel, slagverk
Harald Stenström, saxofon
Schola Gothia:
Ulrike Heider
Helene Stensgård Larsson
Yonne Carlsson

Kl 21.30
Mikael Carlssons Requiem
Haga Motettkör
Stråkensemble
Svetlana Beliakovskaia, piano
Ulrike Heider, dirigent

Fri entré

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

Haga församling
Haga kyrkoplan