More to life-samtalscafé

More to life-samtalscafé

För dig mellan 20-29 år som vill träffa andra och få nya idéer och perspektiv. 5 tisdagskvällar i rad med samtal utifrån hälsans fyra dimensioner. Vi pratar livsstilsförändring, balans mellan inre och yttre krav och personlig utveckling.

Vi träffas i grupp där vi delar med oss av tankar och erfarenheter och där du får möjlighet att hitta vägen till ditt personliga mål. Gruppen guidas av en coach.

Träffarna är kostnadsfria men fikat betalas av deltagarna själva.

Anmälan till samtalscafé ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Condeco Jönköping
Hoppets Torg 5