Opportunity Space Festival

Opportunity Space Festival

Opportunity Space Festival i Malmö 22 augusti till 2 september handlar om att öppna upp staden för alla. Vi har alla nätverk, erfarenheter och kunskap att dela med oss av – du behövs! Kom med dina vänner så blir vi ännu fler!

Opportunity Space Festival Festival on 22 August -2 September in Malmö wants to open the city up to everyone. We all have networks, experience and skills to share – you should be there too! Bring your friends!

(Scroll down for more info in swedish, english and ...

Visa hela texten

83 deltagare (None inbjudna)