Studentutspring från Nicolaiskolan

Studentutspring från Nicolaiskolan

Fredagen den 9 juni är det studentexamen på Nicolaiskolan. Efter utspring från Nicolaiskolan samlas studenterna för det gemensamma utspringet
vid Terrasstrapporna.

116 deltagare (None inbjudna)

Plats

Nicolaiskolan Helsingborg
Studievägen 2