Besök på Nordic Organic Food Fair, Malmö

Besök på Nordic Organic Food Fair, Malmö

Inspirationsaktivitet inom Matlandet Mittskåne- förstudien

Målgrupp:
Mittskånska företagare med matengagemang.
(Lantbrukare, förädlare, mathantverkare, handlare, lanthandlare, restauratörer, kockar, inköpare, säljare, eventarrangörer etc)

Upplägg:
Vi samlas kl 11.00 vid entren till Nordic Organic Food Fair ( Malmömässan) och promenrar runt en stund tillsammans för att bli inspirerade och knyta kontakter inom Matlandet MittSkåne . sedan egen tid på mässan och återsamling kl 15.00 i cafeet. ...

Visa hela texten

5 deltagare (None inbjudna)

Plats

Malmömässan
Mässvägen 6