The Annual Erik Memorial Run

The Annual Erik Memorial Run

Runet startar i Mariebergsskogen i Karlstad kl14:00 22/7 och avslutas med ett party hos Outbreak MC Kokerigatan 3
67160 Arvika
Musik https://www.facebook.com/tworockband/
Telefon: 0046707941116

123 deltagare (None inbjudna)

Plats

Mariebergsskogen - Karlstads stadspark
Treffenbergsvägen 16