Migrationer: Gloria Gervitz i samtal med Hanna Nordenhök

Migrationer: Gloria Gervitz i samtal med Hanna Nordenhök

Estoy viviendo superposiciones de instantes en una perspectiva plana
/
Jag lever lager på lager av ögonblick i ett plant perspektiv

Gloria Gervitz Migraciones räknas till ett av samtidens viktigaste poetiska verk. Det är en långdikt i ständig rörelse, växande och föränderlig, präglad av uppbrott och återvändanden och en ärvd kvinnlig och östjudisk erfarenhet.

Påbörjad 1976 har detta livsverk utkommit i många versioner och i höstas i en utökad och omarbetad utgåva. I Hanna Nordenhöks ...

Visa hela texten

30 deltagare (None inbjudna)