Svenska stereotyper av minoriteter igår och idag

Svenska stereotyper av minoriteter igår och idag

Med utgångspunkt i ett antal historiska och samtida svenska stereotyper av olika minoriteter reflekterar Tobias Hübinette, lektor i interkulturella studier vid Karlstads universitet, över olika stereotyper i vår vardag.

Förenklade föreställningar av egenskaper hos exempelvis judar, romer och muslimer har sedan länge varit en del av den svenska vardagen. Under de senaste åren har flera av dessa förenklade bilder kommit att kritiseras, och många minoritetssvenskar har hävdat att det handlar om ...

Visa hela texten

19 deltagare (None inbjudna)

Plats

ABF Örebro län
Fredsgatan 18