Årsmöte för medlemmar

Årsmöte för medlemmar

Årsmöte
Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm
Tisdag den 21/3, kl 18.30. Halmstads teater, Esaias Thorén-salen, Kungsgatan 25 A, Halmstad. Vi informerar om hyressättning och bjuder på förtäring
Anmälan senast den 14/3 till 010-459 17 41.
Handlingar finns att hämta tisdag kl 17.30–19.30 och torsdag kl 11–13 på expeditionen, Järnvägsgatan 4 i Halmstad

5 deltagare (6 inbjudna)