Lågaffektivt bemötande - hur får vi till det i vardagen?

Lågaffektivt bemötande - hur får vi till det i vardagen?

För att lyckas med implementering krävs konkreta verktyg för personalen i det dagliga arbetet.

Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, institutioner och verksamma inom socialt arbete.

Föreläsningen tar upp följande delområden:

- Grunderna i LAB
• Vår syn på människan
• Ansvarsprincipen
• Kontrollprincipen

- Verktygslådorna – hur omsätter vi LAB i det dagliga arbetet?
• Affektregleringsmodellen
• Hur och när gör vi vad?
• Om konsten att göra ...

Visa hela texten

7 deltagare (None inbjudna)