Utbildardagarna 2018 - Save the date!

Utbildardagarna 2018 - Save the date!

Utbildardagarna är den årliga och självklara mötesplatsen för alla som är, eller vill bli, engagerade inom utbildning i scoutrörelsen.

Eventet hålls varje år under helgen v11 och är till för alla som på något sätt är engagerade inom Scouternas folkhögskola, eller på annat sätt är intresserad av scoututbildningar. Under helgen får vi inspiration och fortbildning kring allt som kretsar kring utbildning i scoutrörelsen.

Anmälan kommer att öppna i början av 2018 och mer info kommer här och på ...

Visa hela texten

36 deltagare (None inbjudna)