Inställt Pga För Få Anmälda! DAK marknad

Inställt Pga För Få Anmälda! DAK marknad

Veteranmarknad, Lugnet Falun
Buss från stadshusparkeringen, lotteri mm. på bussen.
Medlemmar åker gratis, övriga 100:- Minst 25 anmälda för att det skall genomföras.
Anmälan på bollnas.vmk@gmail.com

342 deltagare (None inbjudna)