Katt med människa - textila bilder 1-27 april. Vernissage 1 apri

Katt med människa - textila bilder 1-27 april. Vernissage 1 apri

Textila bilder, sydda i fritt symaskinsbroderi. Ett sakta konsthantverk. Bilderna har tema ur mina dagar.

10 deltagare (67 inbjudna)