Framgångar i bostadspolitiken under regeringstiden

Framgångar i bostadspolitiken under regeringstiden

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister för MP i regeringen, berättar om framgångar i bostadspolitiken och ger en blick framåt! Vi möts i Stadshuset, gamla Rådhuset, sal: Tornö

Vänligen var i god till tid mötet, kontakt vid sen ankomst: T.Wallenius, smk stadsbyggnadsnätverket, (tills med David H) mobil 0733-801 873

16 deltagare (None inbjudna)