Prata vård med Centerpartiets politiker!

Prata vård med Centerpartiets politiker!

Vi vill att vården ska bli mer tillgänglig. Det ska gå snabbt att träffa en läkare och vårdköerna måste bli kortare. Sverige behöver en närmare vård.

Kom och träffa våra vårdpolitiker och prata närodlad vård utanför NUS!

0 deltagare (None inbjudna)