Julbord PSO Helsingborg-Höganäs

Julbord PSO Helsingborg-Höganäs

Välkommen till vårt julbord på Margretetorps Gästgivargård.
Buss avgår från Närlundavägen 11, Helsingborg kl 11:45 och från Kullagatan 37, Höganäs kl 12:20.
Medlem betalar 250 kr och icke medlem 350 kr. Betalning sker till bg 358-0487 senast 20 november.
Din anmälan vill vi ha på tfn 042-28 19 20 senast 15 november.

0 deltagare (None inbjudna)