Ledarutbildning steg 1

Ledarutbildning steg 1

På denna ledarutbildning välkomnar vi ledare från föreningar och samarbetsparter med verksamhet kopplat till friluftslivet. Syftet är att kvalitetssäkra Studiefrämjandets folkbildningsverksamhet genom att ge våra ledare de redskap och verktyg de kan behöva då de möter grupper i den egna verksamheten. Vi tittar närmare på ledarrollen, folkbildningspedagogik och gruppdynamik. Vi kommer också att koppla exempel på verksamhet till Studiefrämjandets jaktrigg med målfigurer, ett material som går att ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)