Best in school Tjejer

Best in school Tjejer

Detta är en innomhus tunering för bara tjejer som går på Angeredsgymnasiet

Samling kl 12.00 i sporthallen där vi delar in er i jämna lag

BARA tjejer får vara i sporthallen under denna eftermiddag

14 deltagare (None inbjudna)

Plats

Angeredsgymnasiet
Grepgatan 9