7 månader och lite till.

7 månader och lite till.

nyskriven musik ... lite klassisk, lite folk, världsmusik...
Ange Turell på klassisk gitarr
Carlos de Rada på elbas
Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Tantteatern.
(foto by Kalle Prorok)

5 deltagare (None inbjudna)

Plats

Tantteatern
Ö Kyrkogatan 34