Aspinfo LP4

Aspinfo LP4

Ny läsperiod, nya möjligheter!

I läsperiod 4 kommer styrIT, snIT, frITid och fanbärerIT ha aspning och vi vill således bjuda in till en gemensam aspinfo.

Vi kommer presentera våra olika aspningsscheman, bjuda på mat och det kommer bli fantastiskt kul!

Matanmälan: https://goo.gl/forms/4EgD8JaKZcpYAQ0P2

---
This event is not available in english.

30 deltagare (209 inbjudna)

Plats

Hubben 2.1
Hörsalsvägen 9