Välkommen på MEDLEM(S)MÖTE

Välkommen på MEDLEM(S)MÖTE

Välkommen på medlemsmöte!
Huvudnummer blir vårt kommande valprogram, workshops och informationer.
Den 27 september kl 18 träffas vi på ABF.

7 deltagare (None inbjudna)

Plats

Socialdemokraterna I Enköping
Östra järnvägsgatan 1