Omedveten/medveten kommunikation: utbildningsdag

Omedveten/medveten kommunikation: utbildningsdag

Vad innebär egentligen ”normkritisk”, ”jämställd” och ”inkluderande” kommunikation i praktiken? Är det samma sak? Och varför är det viktigt? Nationella sekretariatet för genusforskning bjuder in till en heldag om kommunikation den 21 mars i Göteborg.

Under dagen medverkar bland annat Kajsa Widegren, forskningssamordnare på sekretariatet, Inti Chavez Perez, journalist, Thomas ”Genusfotografen” Gunnarsson, fotograf och bloggare och Seher Yilmaz, ordförande i Rättviseförmedlingen.

Målgruppen är ...

Visa hela texten

33 deltagare (None inbjudna)

Plats

Konferenscentrum Wallenberg
Medicinaregatan 20 A