Den lokala naturvårdens dag (LONA-dagen)

Den lokala naturvårdens dag (LONA-dagen)

Vill du vara med och fira den lokala naturvården? Vill du se vad som gjorts i just ditt närområde och kanske få inspiration till egna naturvårdsprojekt? Välkommen ut till en trevlig familjedag!

Falkenbergs kommun:

LONA-DAGEN I VESSIGEBRO
Tid: 27/8, kl. 10.00,
Plats: samling vid Ätrasalens parkering utmed Järnvägsgatan
LONA-dagen (Lokala Naturvårdssatsningar) anordnas i år i Vessigebro. Visning av projekt gjorda i Vessigebros vägsamfällighets regi i syfte att gynna och informera om den ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Naturreservat i Halland
Slottsgatan 2