Bära barn konferens - The Swedish Babywearing Conference 2017

Bära barn konferens - The Swedish Babywearing Conference 2017

For information in English please see below

Bära barn konferens 2017 - en heldag på temat bära barn med tre föreläsare samt paneldiskussion. Kerstin Uvnäs Moberg, Henrik Norholt och Mel Cyrille.

- Kerstin Uvnäs Moberg - Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter. Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och en av de första att ...

Visa hela texten

36 deltagare (None inbjudna)