Heldags introduktion till Systema

Heldags introduktion till Systema

Vill du verkligen få insyn i vad Systema är? Titta inte på Youtube utan avsätta en heldag för att förstå hur omfattande systemet är.

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Sporthallen
Skolgatan 34-36