Träning i Livet Örebro

Träning i Livet Örebro

UTBILDNINGEN TRÄNING I LIVET I ÖREBRO.
VILL DU DELTA?

Vår kurs fyller dessutom kraven för er som sökt statsbidraget "HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING".

VILL DU BLI INSPIRERAD TILL ATT ANVÄNDA MER RÖRELSE OCH MOTORIK I FÖRSKOLAN ELLER SKOLAN? LÄRA DIG BYGGA MOTORISKA PROGRAM FÖR ENSKILDA BARN ELLER BARN I GRUPP? HITTA STRATEGIER FÖR ATT ÖKA LUGN OCH RO GENOM MENTALTRÄNING, MASSAGE OCH YOGA?

Nästan alla våra rörelser kommer från hjärnan. Rörelser och motoriska övningar skapar nya nervceller och ...

Visa hela texten

2 deltagare (2 inbjudna)